Treść aukcji nie do końca trafnie opisała produkt, ale stan gry w jak największym porządku!:))

2015/02/07 13:26