transakcjaa nie doszla do skutku

2010/05/18 12:29